Şirket kurma ve kuruluş evraklarına değişiklik yapma

Şirketler Kaydına evrak verme ile ilgili zorluk derecesi her türlü olan işlemleri yapıyoruz, bu işlemler aşağıdaki gibidir:

§  yeni kurulmakta olan şirket (IK, SIA, ZS, AS, AAS, PS, KS  ve saire) tüzüğünü hazırlama ve Şirketler Kaydına ibraz edilecek diğer evrakları düzenleme (banka hesabını açtırma ve evrakları notere tasdik ettirme);

§  kurucu giderlerinin azaltılmasına dair kararlar;

§  şirketin geçerli evraklarında değişiklik yapma (ana sermayeyi büyütme ve azaltma, yeni hisselerin emisyonu, şirketleri yeniden düzenleme, birleştirme, resmi adresi ve adını değiştirme, ortaklar kadrosunu ve yönetim kurulunu değiştirme, vekil kaydettirme ve geri çekme, kefalet, yönetim kurulunun temsil haklarını değiştirme, şirketteki payların alım satımını gerçekleştirme ve saire);

§  Haklarınız ve maddi değerlerinizin üçüncü kişilerin saldırısından koruma sağlama amacıyla Şirketinizin değişikliği ile ilgili her türlü işlemler ve danışmalar;

§  Tasfiye ve temerrüt süreçleri (hukuki ve muhasebesel destek);

§  Avrupa Birliği, ABD, BTD ve Asya ülkelerinde şirket kaydını yaptırma;

§  Vergisiz bölge, yani offshore bölgelerinde şirket kurma.