Перехід на євро


Перехід підприємств на євро (деномінація в євро)

З 1 липня 2014 року ті ТОВ, акціонерні товариства і кооперативні товариства, основний капітал яких досі не виражено в євро, можуть подати заявку в Реєстр Підприємств про внесення змін до статуту тільки в тому випадку, якщо змінами передбачена також і деномінація основного капіталу в євро.

Протягом перших шести місяців після введення євро товариства могли заявити про внесення змін до статуту, наприклад, таких, що стосуються порядку скликання зборів учасників (акціонерів), не передбачаючи в статуті перехід на євро, проте з 1 липня 2014 року про будь-які зміни до статуту в Реєстр підприємств можна заявити тільки в тому випадку, якщо змінами до статуту передбачена також і деномінація основного капіталу і номінальної вартості частки основного капіталу (акції) з латів в євро. Активність підприємців впродовж перших шести місяців розцінюється як відносно низька, оскільки такою можливістю скористалися тільки 7000 підприємств, що становить приблизно 5 % від загальної кількості зареєстрованих в країні.

Нагадаємо, що деномінація статутного капіталу з латів в євро повинна бути проведена до 30 червня 2016 року.

При цьому додаткову інформацію і консультації про порядок перереєстрації статутного капіталу можна отримати, зв'язавшись з нашими спеціалістами.

Для деномінації основного капіталу з латів в євро необхідно внести зміни до статуту Товариства. Зміни до статуту вносяться загальними зборами учасників (акціонерів) шляхом прийняття відповідного рішення. Нагадаємо, що перерахунок основного капіталу в євро автоматично не проводиться.

Суб’єкти права (юридичні факти), яких стосується впровадження євро:

Комерсанти:

·         ТОВ, АТ – про внесення змін до Реєстру підприємств повинні заявити до 30 червня 2016 року.

·         Командитні товариства – Реєстр підприємств до 1 липня 2014 року зробив перерахунок в євро суми внеску кожного командита і загальної суми внесків командитів. На відміну від товариств капіталу, які зобов'язані самостійно провести перерахунок суми основного капіталу та номінальної вартості частки основного капіталу (акції) з латів в євро, Реєстр підприємств в записах комерційного реєстру сам зробив перерахунок з латів в євро суми внеску кожного командита і загальної суми внесків командитів.

Кооперативні товариства – про внесення змін до Реєстру підприємств повинні заявити до 1 липня 2016 року.

Комерційні застави Реєстр підприємств 1 січня 2014 року зробив перерахунок з латів в євро зареєстрованих в реєстрі комерційних застав сум комерційних застав і вніс відповідні зміни в реєстр комерційних застав. Якщо сторони комерційної застави побажають змінити суми, зазначені в договорі комерційної застави, застосувавши інший порядок конвертації, відмінний від передбаченого Законом про порядок введення євро, то вони повинні подати до Реєстру підприємств відповідну заяву – про внесення змін або про переоформлення договору.

Договори публічного або приватного партнерства – публічний або приватний партнер вправі внести зміни до договору публічного або приватного партнерства, щоб конвертувати вказані в договорі суми з латів в євро. Реєстр підприємств не буде проводити деномінацію таких сум в євро.