Soetamine ja müük

ostame ettevõtteid:

–          finantsprobleemidega ja maksuvõlgadega;

–          võlgadega tarnijatele ja kolmandatele isikutele;

–          konfliktsituatsioonidega ja kohtumenetlustega;

–          erinevate koormistega ja mittestandartsete probleemidega.

müüme ettevõtteid,

vastavalt Teie  soovidele ja kriteeriumitele:

–          vastasutatud ettevõtted;

–          ettevõtted ajaloo ja majandustegevusega;

–          erinevat liiki maksukohuslased (KM, mikroettevõtte maksu);

–          väikekapitali ja täiskapitali ettevõtted;

–          erinevad registreerimisrajoonid (Riia, erinevad linnad ja maakonnad);

–          erinevatel tegevusaladel ja litsentsidega (ehitusettevõtjate register);

–          muude eritingimustega.