Uzņēmumu dibināšana un izmaiņas tajos:

veicam jebkādas sarežģītības pakāpes darbības, kas saistītas ar uzņēmumu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā:

  • jaundibināmās sabiedrības (IK, SIA, ZS, AS, AAS, PS, KS u.c.) statūtu izstrāde un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (tostarp bankas konta atvēršana un dokumentu notariālais apliecinājums);
  • dibināšanas izdevumu samazināšanas risinājumi;
  • izmaiņu veikšana esošajos uzņēmuma dokumentos (pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, jaunu akciju emisijas, reorganizācija, apvienošanās, juridiskās adreses un nosaukuma maiņa, dalībnieku sastāva un valdes izmaiņas, prokūru reģistrācija un dzēšana, komercķīlas, izmaiņas valdes pārstāvības tiesībās, uzņēmumu daļu pirkšana-pārdošana u.c.);
  • jebkādas citas darbības un konsultācijas, kas saistītas ar izmaiņām Jūsu sabiedrībā, lai nodrošinātu Jūsu tiesību un materiālo vērtību aizsardzību no trešo personu puses;
  • uzņēmumu likvidācijas un maksātnespējas procesi (juridiskais un gramatvedības atbalsts);
  • kompaniju registrācija Eiropas Savienībā, ASV, NVS valstīs un Āzijā;
  • beznodokļu zonas kompāniju dibināšana - offshore.