Grāmatvedība

Profesionāli grāmatveži:

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jāatrisina uzsākot uzņēmējdarbību, ir kvalitatīvas grāmatvedības nodrošināšana uzņēmumā. Lai tas būtu iespējams, uzņēmējam jāsadarbojas ar pieredzējušiem grāmatvežiem, kas nodrošina uzņēmuma grāmatvedības sistēmas darbību, atbilstoši LR likumdošanai.

 

Uzņēmumu un fizisko personu grāmatvedības apkalpošana:

Grāmatvedības pakalpojumi. Veicam mazo un vidējo uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanu, kas ietver grāmatvedības vešanu, nodokļu aprēķināšanu, atskaišu un pārskatu sastādīšanu VID un citām valsts iestādēm, kā arī to iesniegšanu VID gan papīra formātā, gan izmantojot EDS.

Fizisko personu grāmatvedības apkalpošana un deklarāciju aizpildīšana.

Namu pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) grāmatvedība:

Veicam biedrību, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu, individuālo, mazo un vidējo uzņēmumu grāmatvedības apkalpošanu, kas ietver grāmatvedības vešanu, elektroenerģijas, ūdens, siltuma patēriņa aprēķināšanu, atskaišu un pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu VID un citām valsts iestādēm.

Uzticot grāmatvedības apkalpošanu mums, Jūs ietaupīsiet līdzekļus, kas nepieciešami grāmatveža algošanai, atbilstošas darba vietas iekārtošanai un uzturēšanai, tehniskā aprīkojuma un inventāra iegādei. Pieredze darbā ar daudziem uzņēmumiem, mums ļauj piedāvāt šos pakalpojumus, par cenām, kas ir konkurētspējīgas un piemērotas Jūsu iespējām. Palīdzēsim izvēlēties Jūsu uzņēmumam piemērotu grāmatvedības datorprogrammu (UVIS, APVĀRSNIS, COMUS, SBE HANSAWORLD, ZALKTIS, TILDE u.c.), kā arī sniegsim nepieciešamās konsultācijas par to izmantošanu un iegādi.