Teisininkai ir buhalteriai

Profesionalūs buhalteriai

Viena iš svarbiausių užduočių, kurią reikia išspręsti pradedant verslininkystės veiklą – kokybiškos buhalterinės apskaitos organizavimas. Todėl verslininkui reikia kreiptis į patyrusius buhalterius, kurie užtikrins įmonės buhalterinės apskaitos vedimą griežtai laikantis Latvijos Respublikos įstatymų leidybos reikalavimų.

 

Buhalterinis įmonės aptarnavimas:

Buhalterių paslaugos. Užtikriname buhalterinį aptarnavimą, apimant: buhalterinės apskaitos vedimą, mokesčių skaičiavimą, įvairių apyskaitų sudarymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir kitoms valstybinėms įstaigoms, bei jų pateikimą VMI popieriniu formatu, ir naudojant Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

 

Teisinės paslaugos

Mes specializuojamės sekančiose srityse:

 • sutartys;

 • darbo teisė;

 • juridinės konsultacijos kompiuterių programinės įrangos klausimais;

 • įmonių steigimas ir keitimas;
 • juridinės konsultacijos;
 • juridinis fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimas;
 • teisinė pagalba reikaluose, susijusiuose su nekilnojamu turtu;
 • klientų atstovavimas teisme ir arbitražo teisme.

 

Sutartys: 
Mes rengiame bet kokio sudėtingumo sutartis pagal kliento pageidavimus ir reikmes:

 • skolos sutartys;

 • dovanojimo sutartys;

 • darbo sutartys (tame tarpe ir kolektyvinės);

 • neatlyginamo perdavimo sutartys;

 • išlaikymo iki gyvos galvos sutartys;
 • tiekimo ir transportavimo sutartys;
 • statybos ir kitų rūšių darbų vykdymo sutartys;
 • ipotekos ir laidavimo sutartys;
 • pirkimo – pardavimo sutartys;
 • nuomos ir išnuomavimo sutartys;
 • ūkinio išlaikymo sutartys;
 • rangos sutartys;
 • ir kitos civilinės – teisinės sutartys, kliento reikalavimu.

Darbo teisė:

 • konsultacijos teisinių darbo santykių klausimais;
 • darbo sutarčių ir tarnybinių instrukcijų parengimas pagal kliento reikalavimus ir pageidavimus;
 • darbo saugos taisyklių, vidaus darbo taisyklių, ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių parengimas;
 • atstovavimas teismuose ir kitose tarnybose, kurios nagrinėja darbo ginčus;
 • konfidencialios informacijos ir intelektinės nuosavybės apsauga;
 • konkurencijos apribojimas nutraukus darbinius santykius.

Juridinės konsultacijos kompiuterių programinės įrangos klausimais:

 • programų legalumas, taikymo apribojimas ir kiti specifiniai licencijavimo klausimai;
 • kompiuterinių programų auditas pagal LR įstatymų leidybos reikalavimus ir gamintojo licencijos sąlygas;
 • konsultacijos programinės įrangos įsigijimo ir licencijų pratęsimo klausimais. 

 

Įstaigų steigimas ir keitimas:

Vykdome bet kokio sudėtingumo veiksmus, susijusius su dokumentų parengimu ir pateikimu Įmonių registrui:

 • Naujai kuriamos bendrovės įstatų (IK, UAB, VŪ (VB), AAB, AB, KB) ir kitų dokumentų parengimas, kuriuos reikia patekti Įmonių registrui (tame tarpe banko sąskaitos atidarymas ir notarinis dokumentų patvirtinimas);
 • Sprendimai steigimo išlaidų sumažinimui;
 • Galiojančių dokumentų pakeitimų įrašymas (pagrindinio kapitalo padidinimas arba sumažinimas, naujų akcijų emisija, reorganizavimas, įmonių sujungimas, buveinės adreso ir pavadinimo pakeitimas, valdybos ir dalyvių sudėties pakeitimas, prokūrų registravimas ir atšaukimas, komerciniai užstatai, valdybos atstovavimo teisių pakeitimai, įmonių dalių pirkimas – pardavimas ir t.t.);
 • Bet kurie kiti veiksmai ir konsultacijos, susijusios su pakeitimais Jūsų bendrovėje, turint tikslą apginti Jūsų teises ir materialines vertybes nuo ketinimų iš trečiųjų asmenų pusės.


Juridinės konsultacijos:

 • Konsultacijos Latvijos Respublikos įstatymų leidybos klausimais ir einamųjų juridinių klausimų sprendimas;
 • Problemų analizė ir kliento reikalų išvadų parengimas;
 • Kliento atstovavimas teismuose (ieškininio pareiškimo parengimas, jo pateikimas teismui, ieškinio palaikymas, ieškinio užtikrinimas, turto areštas už skolas ir kiti būtini veiksmai);
 • Kliento interesų atstovavimas kitose valstybinėse ir savivaldybių įstaigose.

Juridinis fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimas

 • Sutarčių parengimas;
 • Dokumentų tvarkymas pagal Latvijos įstatymų leidybos reikalavimus;
 • Konsultacijos įstatymų leidybos ir raštvedybos klausimais;
 • Kliento atstovavimas santykiuose su kitomis bendrovėmis, valstybinėmis ir savivaldybių įstaigomis.

 Teisinė pagalba reikaluose, susijusiuose su nekilnojamu turtu:

 • Pirkimo/pardavimo, nuomos, išnuomavimo, ūkinio išlaikymo, keitimo, dovanojimo, bendro naudojimo, realaus padalinimo, nekilnojamo turto naudojimo sutarčių parengimas – pagal kliento pageidavimus; 
 • Konsultacijos nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo klausimais;
 • Nuosavybės teisės į nekilnojamą turtą apiforminimas;
 • Nekilnojamo turto padalinimas ir sujungimas;
 • Paveldėjimo klausimai bylose, susijusiose su nekilnojamu turtu;
 • Pagalba apdraudžiant nekilnojamą turtą;
 • Ipotekos ir laidavimo dokumentų parengimas;
 • Kliento interesų atstovavimas bylose, susijusiose su nekilnojamu turtu, teismuose, arbitražo teismuose ir kitose įstaigose.   

 

Kliento atstovavimas teismuose ir arbitražo teismuose:

Kliento interesų atstovavimas teismuose ir arbitražo teismuose. Mes specializuojamės bet kokio sudėtingumo klausimų sprendimuose, kurie liečia baudžiamąją, civilinę ar administracinę teisę.

.