Perėjimas prie Euro


Įmonių perėjimas prie euro (denominavimas į eurus)

Nuo 2014 metų tos UAB, akcinės bendrovės ir kooperacinės bendrovės, kurių pagrindinis kapitalas iki šiol neišreikštas eurais, gali pateikti pareiškimą Įmonių registrui dėl pakeitimų į Įstatus įrašymo tik tuo atveju, jei pakeitimais taip pat numatytas pagrindinio kapitalo denominavimas į eurus.

Per pirmus šešis mėnesius po euro įvedimo bendrovės galėjo pranešti apie pakeitimų įrašymą į Įstatus, pavyzdžiui kurie liečia dalyvių (akcininkų) susirinkimų sušaukimo tvarką, nenumatant Įstatuose perėjimo prie eurų, tačiau nuo 2014 m. liepos 1 d.   apie bet kokius įstatų pakeitimus galima pranešti Įmonių registrui tik tuo atveju, jei įstatų pakeitimais taip pat numatytas pagrindinio kapitalo ir pagrindinio kapitalo dalies (akcijos) denominavimas iš latų į eurus. Per pirmuosius šešis mėnesius verslininkų aktyvumas įvertintas kaip santykinai žemas, nes tokia galimybe pasinaudojo tik  7000 įmonių, kas sudaro maždaug 5 % nuo bendro šalyje užregistruotų bendrovių skaičiaus.

Priminsime, kad pagrindinio kapitalo denominavimas iš latų į eurus turi būti atliktas iki 2016 m. birželio 30 d.

Papildomą informaciją ir konsultacijas apie pagrindinio kapitalo perregistravimą galima gauti susisiekus su mūsų specialistais.

Pagrindinio kapitalo denominavimui iš latų į eurus būtina padaryti pakeitimus Bendrovės įstatuose. Pakeitimai įstatuose daromi bendrame dalyvių (akcininkų) susirinkime, priimant atitinkamą nutarimą.  Primename, kad pagrindinio kapitalo perskaičiavimas į eurus ne atliekamas automatiškai.

Teisės subjektai (teisės faktai), kuriuos liečia euro įvedimas:

Komersantai:

·         UAB, AB – apie pakeitimų įrašymą Įmonių registrui būtina pranešti iki 2016 m. birželio 30 d.

·         Komanditinės bendrovės – Įmonių registras iki 2014 m. liepos 1 d. atliko kiekvieno komandito indėlio sumos ir bendros komanditų indėlių sumos perskaičiavimą į eurus. Skirtingai nuo kapitalo bendrovių, kurios privalo savarankiškai perskaičiuoti pagrindinio kapitalo sumą ir pagrindinio kapitalo dalies (akcijos) nominalios vertės perskaičiavimą iš latų į eurus, Įmonių registras komercinio registro įrašuose pats atliko kiekvieno komandito indėlio sumos ir bendros komanditų indėlių sumos perskaičiavimą iš latų į eurus.

·         Kooperacinės bendrovės – apie pakeitimų įrašymą Įmonių registre privalo pranešti iki 2016 m. liepos 1 d.

Komerciniai užstatai – Įmonių registras 2014 m. liepos 1 d. atliko komerciniame registre užregistruotų komercinių užstatų sumų perskaičiavimą iš latų į eurus ir įrašė atitinkamus pakeitimus komercinių užstatų registre. Jei komercinio užstato šalys pageidaus pakeisti sumas, nurodytas komercinio užstato sutartyje, taikant kitą konvertavimo tvarką, kuri skiriasi nuo numatytos Įstatyme dėl euro įvedimo tvarkos, tada jie privalo pateikti Įmonių registrui atitinkamą pareiškimą – apie pakeitimų įrašymą arba apie sutarties pakeitimą.

Viešosios arba asmeninės partnerystės sutartys  – viešasis arba asmeninis partneris turi teisę padaryti pakeitimus viešosios arba asmeninės partnerystės sutartyje, kad būtų konvertuotos sutartyje nurodytos sumos iš latų į eurus. Įmonių registras neatliks tokių sumų denominavimo į eurus.

.