Įmonių registravimas užsienyje

Įmonių registravimas užsienyje

Įmonių registravimas užsienyje – Latvija, Lietuva, Estija, Rusija, Lenkija, Didžioji Britanija, Kipras ir ofšoro šalys. Pilnas paslaugų spektras ir visiškas juridinis aprūpinimas.

Nominalių direktorių paslaugos

Nominalių direktorių paslaugomis įprastai naudojamasi norint nuslėpti tikrąjį naudos gavėją  (tikrąjį ofšorinės įmonės savininką) ir jo visiško anonimiškumo užtikrinimui, bei sandoriuose su susijusiomis įmonėmis, kurie kitu atveju būtų neteisėti. Nominalius direktorius rekomenduojama skirti tose jurisdikcijoje, kuriose yra viešai prieinami duomenys apie pareigūnus. Nominaliems direktoriams nesuteikiama teisė valdyti įmonę at atlikti bet kokius veiksmus įmonėje, kuri priklauso tikrajam savininkui.

Be to, visiška įmonės valdymo kontrolė ir atstovavimo teisės visada priklauso tikrajam savininkui.

Kitais žodžiais tariant, nominalus direktorius yra direktorius tik popieriuje – formali registracijos procedūra.

Kasdieninei tokios įmonės veiklai vadovauja tikrieji jos savininkai ir naudos gavėjai. Jie perka ofšorines įmones „komplekte“ su nominaliu direktoriumi. Tokia komercinė praktika – ofšorinės įmonės pirkimas „komplekte“ su nominaliu direktoriumi, kuri užregistruota vienoje iš šalių su žemais mokesčiais, Latvijoje taikoma jau nuo 90 – ųjų metų.