Юристи

Юридичні послуги

Ми спеціалізуємося в наступних сферах:

§  договори;

§  трудове право;

§  юридичні консультації з питань програмного забезпечення комп'ютерів;

 • заснування і зміна підприємств;
 • юридичні консультації;
 • юридичне обслуговування фізичних та юридичних осіб;
 • юридична допомога у справах, пов'язаних із нерухомістю;
 • представництво клієнта в судах і третейських судах.

 

Договори: 
Ми складаємо договори будь-якої складності відповідно до побажань і потреб клієнта:

§  договори позики;

§  договори дарування;

§  трудові договори (у тому числі колективні);

§  договори безоплатної передачі;

 • договори довічного утримання;
 • договори на постачання і транспортування;
 • договори на виконання будівельних та інших видів робіт;
 • іпотечні договори і договори поруки;
 • договори купівлі-продажу;
 • договори оренди та найму;
 • договори на господарське утримання;
 • підрядні договори;
 • та ін. цивільно-правові договори на запит клієнта.

Трудове право:

 • консультації з питань трудових правовідносин;
 • складання трудових договорів і посадових інструкцій згідно з потребами та побажаннями клієнта;
 • розробка правил безпеки праці, внутрішнього трудового розпорядку і пожежної безпеки;
 • представництво в суді і в інших відомствах, які розглядають трудові спори;
 • захист конфіденційної інформації, інтелектуальної власності;
 • обмеження конкуренції при припиненні трудових правовідносин.

Юридичні консультації з питань програмного забезпечення комп’ютерів:

 • легальність програм, обмеження застосування та інші специфічні питання ліцензування;
 • аудит комп’ютерних програм відповідно до законодавства ЛР і умов ліцензій виробників;
 • консультації щодо придбання програмного забезпечення та продовження ліцензій.

 

Заснування і зміна підприємств:

Виконуємо всі дії будь-якої складності, пов’язані з підготовкою і подачею документів до Реєстру підприємств:

 • розробка статуту новоствореного товариства (ІК, ТОВ, СГ (СТ), АТ, ВАТ (САТ), ПТ, ТК та ін.) і складання інших документів, що необхідні для подання до Реєстру підприємств (включаючи відкриття банківського рахунку і нотаріальне засвідчення документів);
 • рішення по зниженню засновницьких витрат;
 • внесення змін до діючих документів підприємства (збільшення та зменшення статутного капіталу, емісія нових акцій, реорганізація, об'єднання підприємств, зміна юридичної адреси та назви, зміна складу учасників і правління, реєстрація та відкликання прокур, комерційні застави, зміна представницьких прав правління, купівля-продаж часток підприємств та ін.);
 • будь-які інші дії та консультації, пов’язані зі змінами Вашого товариства, з метою забезпечення захисту Ваших прав та матеріальних цінностей від посягань з боку третіх осіб.

Юридичні консультації:

 • консультації з питань законодавства Латвійської Республіки і вирішення поточних юридичних питань;
 • аналіз проблем і складання висновку у справі клієнта;
 • представництво інтересів клієнта в судах (складання позовної заяви, її подання до суду, підтримання позову, забезпечення позову, арешт майна за борги та ін. необхідні дії);
 • представництво інтересів клієнта в інших державних і муніципальних відомствах.

Юридичне обслуговування фізичних та юридичних осіб:

 • складання договорів;
 • приведення документації у відповідність до вимог законодавства Латвії;
 • консультації з питань законодавства та діловодства;
 • представництво клієнта у відносинах з іншими товариствами, державними і муніципальними відомствами.

 

Юридична допомога у справах, пов'язаних із нерухомістю:

 • складання договорів купівлі/продажу, найму, оренди, господарського утримання, обміну, дарування, спільного користування, реального поділу, користування нерухомим майном – відповідно до побажань клієнта;
 • консультації з питань купівлі та продажу нерухомості;
 • оформлення права власності на нерухомість;
 • поділ і об'єднання нерухомого майна;
 • питання спадкування у справах, пов'язаних з нерухомим майном;
 • сприяння в страхуванні нерухомого майна;
 • складання іпотечних документів і поручительств;
 • представництво інтересів клієнта у справах, пов'язаних із нерухомим майном, в судах, третейських судах та інших установах.

 

Представництво клієнта в судах і третейських судах:

Представництво інтересів клієнта в судах і третейських судах. Ми спеціалізуємося у вирішенні спорів будь-якої складності, що стосуються кримінального, цивільного та адміністративного права.