Заснування і ліквідація


Заснування підприємств і внесення змін до установчих документів

Виконуємо дії будь-якої складності, пов’язані з підготовкою і поданням документів до Реєстру підприємств:

  • розробка статуту новоствореного товариства (ІК[1], ТОВ[2], СГ (СТ)[3], АТ[4], ВАТ (САТ)[5], ПТ[6], ТК[7] та ін.) і складання інших документів, що необхідні для подання до Реєстру підприємств (включаючи відкриття банківського рахунку і нотаріальне засвідчення документів);
  • рішення по зниженню засновницьких витрат;
  • внесення змін до діючих документів підприємства (збільшення та зменшення статутного капіталу, емісія нових акцій, реорганізація, об'єднання підприємств, зміна юридичної адреси та назви, зміна складу учасників і правління, реєстрація та відкликання прокур, комерційні застави, зміна представницьких прав правління, купівля-продаж часток підприємств та ін.);
  • будь-які інші дії та консультації, пов’язані зі змінами Вашого товариства, з метою забезпечення захисту Ваших прав та матеріальних цінностей від посягань з боку третіх осіб;
  • процеси ліквідації та неплатоспроможності (юридична та бухгалтерська підтримка);
  • реєстрація компаній в Європейському Союзі, США, країнах СНД і Азії;
  • заснування компаній в безподаткових зонах – офшорах.

Купівля і продаж[1] Індивідуальний комерсант

[2] Товариство з обмеженою відповідальністю

[3] Селянське господарство

[4] Акціонерне товариство

[5] Відкрите акціонерне товариство (Страхове акціонерне товариство) –

[6] Персональне товариство

[7] Товариство капіталу