Komercregistrs.lv
ÄRIÕIGUSE EKSPERDID

Ettevõtete ostmine

Ostame Teie ettevõtte, ka koos võlgadega! Tasuta konsultatsioonid ja toetus! Hindame tasuta Teie  ettevõtte ja määrame kindlaks selle väärtuse!

Ettevõtete müük

Müüme kõige erinevamaid, mistahes nõuetele vastavaid ettevõtteid! Igat liiki juriidilisi isikuid!

Dokumentide ettevalmistamine Ettevõtete Registrile ER ühe päeva jooksul!

Valmistame ette ja esitame dokumendid Ettevõtete registrile 1 päeva jooksul! Valmistame dokumente ette KÕIGILE Ettevõtete Registri registritele:

·  Äriregister

·  Ettevõtete register

·  Maksejõuetuse register

·  Seltside ja sihtasutuste register

·  Kommertspantide register

·  Abieluvara register

·  Poliitiliste parteide register

·  Usuorganisatsioonide ja nende asutuste register

·  Avaliku ja erasektori partnerluslepingute register

·  Massiinfovahendite register

·  Esinduste register

·  Euroopa majandushuvide grupi register