Şirketleri satın alıyoruz (yurt dışında dahil olmak üzere)
Şirketleri satıyoruz

–                finansal sıkıntılar ve vergi borçları ile birlikte;

–                tedarikçiler ve üçüncü kişilere var olan borçlar ile birlikte;

–                ihtilaf ve mahkemede dava takibinin var olduğu durumunda;

–                yük ve standart dışı problemlerin var olduğu durumlarda.

Biz problemli şirketleri tüm problemleri ile beraber devralıyoruz. Bu basit! Arayın! 

 

Sizin istek ve kriterlerinize göre satacağımız şirketler aşağıdaki gibidir:

–                yeni kurulmuş şirketler;

–                farklı vergiler mükellefi (KDV, mikro şirketler vergisi);

–                küçük ve tam sermaye şirketleri;

–                farklı bölgelerde kayıtlı şirketler (Riga, diğer şehirler ve bölgeler);

–                farklı alanlarda çalışan ve farklı lisanslara sahip olan şirketler (emlakçı, tütün, alkol, yakıt v.s. lisansı);

–                diğer spesifik şartlara göre