Bizim uzmanlaştığımız alanlar aşağıdaki gibidir:

§  sözleşmeler;

§  İş Kanunu;

§  yazılım konusunda hukuki danışmalar;

§  şirket kurma ve değiştirme;

§  hukuki danışmalar;

§  özel ve tüzel kişilere hukuki hizmet;

§  gayri menkul ile ilgili işlerde hukuki yardım;

§  müşteriyi mahkemelerde ve tahkim mahkemelerinde temsil etme.

 

Sözleşmeler
Biz müşterinin istekleri ve ihtiyaçları kapsamında zorluk derecesi her türlü olan sözleşmeleri düzenliyoruz, bu sözleşmeler aşağıdaki gibidir:

§  ödüç sözleşmesi;

§  bağışlama sözleşmesi;

§  iş sözleşmeleri (kollektif iş sözleşmeleri dahil);

§  ücretsiz devir sözleşmesi;

§  ömür boyu destek sözleşmesi;

§  tedarik ve nakliye sözleşmesi;

§  inşaat ve başka işleri yapma sözleşmeleri;

§  ipotek sözleşmeleri ve teminat sözleşmeleri;

§  alım satım sözleşmeleri;

§  kira ve iş sözleşmeleri;

§  işletmesel destek sözleşmesi;

§  taşeron sözleşmeleri;

§  ve müşterinin isteği doğrultusunda başka medeni kanun sözleşmeleri.

İş Kanunu:

§  iş yasal ilişkileri konularında danışma;

§  müşterinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda iş sözleşmeleri ve talimatları tanzim etme;

§  iş güvenliği, iç iş düzeni ve yangın güvenliği kurallarını tasarlama;

§  mahkemeler ve iş ile ilgili ihtilafları görüşen diğer makamlarda temsil;

§  gizli bilgi, fikri mülkiyeti koruma;

§  iş yasal ilişkilerinin sona ermesi durumunda rekabet sınırlama.

Yazılım ile ilgili konularda hukuki danışmalar, şöyle ki:

§  programların yasallığı, uygulamayı sınırlama ve lisanslandırma ile ilgili başka spesifik sorular;

§  Letonya Cumhuriyeti kanunlarına ve üretici lisanslarının şartlarına uygun olarak yazılımı denetleme;

§  Yazılım satın alımı ve lisansların sürelerinin uzatılması ile ilgili danışmalar

 

Şirket kurma ve değiştirme:

Evrakların Şirketler Kaydına hazırlanması ve verilmesine ilişkin zorluk derecesi her türlü olan tüm işlemleri yapıyoruz, bu işlemler şöyle:

§  yeni kurulmakta olan şirket (ИК (özel şirket), ООО (limited şirket), КХ (kollektif işletme) (КО) (kollektif şirket), АО (hisse şirketi), ОАО (halka açık hisse şirketi) (САО), ПО (üretim şirketi), ОК (birleşik şirket) ve saire) tüzüğünü hazırlama ve Şirketler Kaydına ibraz edilecek diğer evrakları düzenleme (banka hesabını açtırma ve evrakları notere tasdik ettirme);

§  kurucu giderlerinin azaltılmasına dair kararlar;

§  şirketin geçerli evraklarında değişiklik yapma (ana sermayeyi büyütme ve azaltma, yeni hisselerin emisyonu, şirketleri yeniden düzenleme, birleştirme, resmi adresi ve adını değiştirme, ortaklar kadrosunu ve yönetim kurulunu değiştirme, vekil kaydettirme ve geri çekme, kefalet, yönetim kurulunun temsil haklarını değiştirme, şirketteki payların alım satımını gerçekleştirme ve saire);

§  Haklarınız ve maddi değerlerinizin üçüncü kişilerin saldırısından koruma sağlama amacıyla Şirketinizin değişikliği ile ilgili her türlü işlemler ve danışmalar;Hukuki danışmalar:

§  Letonya Cumhuriyeti’nin mevzuatı ile ilgili konularda danışmanlık ve cari hukuki sorunların çözümü;

§  Problemleri inceleme ve müşterinin davası ile ilgili sonucu tanzim etme;

§  Mahkemelerde müşterilerin menfaatlerini temsil etme (dava dilekçesini tanzim etme ve mahkemeye sunma, davayı destekleme, borçlardan dolayı mülke el koyma ve başka gerekli işlemler);

§  Başka devlet ve kamu kurumlarında müşterinin menfaatlerini temsil etme.

Özel kişilere ve tüzel kişilere hukuki hizmet verme:

§  sözleşme düzenleme;

§  evrakları Letonya mevzuatına uygun hale getirme;

§  hukuk ve iş takibi ile ilgili konularda danışmalar;

§  diğer şirketler, devlet ve kamu kurumlarında müşteri temsil etme.

 

Gayrimenkul ile ilgili işlerde hukuki yardım:

§  gayrimenkul alım/satım, tutma, kiralama, işletmesel bakımını sağlama, değiştirme, bağışlama, ortak kullanım, gerçek paylaşım, geyrimenkul kullanım sözleşmelerini müşterinin istekleri kapsamında düzenleme

§  gayrimenkul alım ve satım konularında danışmanlık;

§  gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkını düzenleme;

§  gayrimenkul birleştirme ve paylaşımı;

§  gayrimenkul ile ilgili işlerde miras alma konuları;

§  gayrimenkul kiralama konusunda destek;

§  ipotek evrakları ve kefalet evraklarını düzenleme;

§  mahkeme, tahkim mahkeme ve diğer makamlarda gayrimenkulle ilgili davalarda müşterinin menfaatlerini temsil etme.   

 

Müşteriyi mahkemeler ve tahkim mahkemelerinde temsil etme:

Mahkeme ve tahkim mahkemelerinde müşterinin menfaatlerini temsil etme. Biz, Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve İdari Kanunu ile ilgili zorluk derecesi her türlü olan ihtilafların çözümü konusunda uzmanlaşıyoruz.