Profesyonel muhasebeciler:

Girişimcilik faaliyetine başlarken çözülmesi gereken en önemli görevlerden biri, kaliteli muhasebe kaydının organize edilmesidir. Bunun için girişimcinin muhasebe kaydının net olarak Letonya Cumhuriyeti’nin mevzuatına uygun olarak tutulmasını sağlayacak tecrübeli muhasebecilere baş vurması gerekmektedir.

 

Şirketin muhasebe desteği:

Muhasebe hizmetleri: Muhasebe hizmetini aşağıdaki hususları uygulayarak yapıyoruz: muhasebe kaydının takibi, vergi hesaplama, Devlet Gelir Hizmetleri (СГД) ve diğer devlet kurumları için çeşitli rapor hazırlama ve bunları kağıt üzerinde ve Elektronik Ortamda Beyan Verme Sistemi (СЭД) vasıtasıyla СГД’ye ibraz etme.