Asutamine ja likvideerimine

Ettevõtete asutamine ja muudatused  nendes:

teostame mistahes keerukusastmega toiminguid, mis on seotud ettevõtete dokumentide ettevalmistamise ja esitamisega Ettevõtete registrile:

  • Uute äriühingute (FIE, OÜ, ZS(Põllumajandusühistud), AS, AAS, PS(ühistud), KS jm.) põhikirja  väljatöötamine ja muude vajalike dokumentide ettevalmistamine esitamiseks Ettevõtete registrile (selahulgas pangakonto avamine ja dokumentide notariaalne kinnitamine);
  • asutamiskulude vähendamise lahendused;
  • muudatuste teostamine olemasolevates ettevõtte dokumentides (põhikapitali suurendamine ja vähendamine, uute aktsiate emissioonid, reorganiseerimine, liitmised, juriidilise aadressi ja nimetuse vahetamine, osanike koosseisu ja juhatuse  muudatused, prokurate registreerimine ja kustutamine, kommertspandid, muudatused juhatuse esindusõigustes, ettevõtete osakute ost-müük jm.);
  • mistahes  muud toiminguid ja konsultatsioonid, mis on seotud muudatustega Teie  äriühingus, et tagada Teie  õiguste ja materiaalsete väärtuste kaitset kolmandate isikute poolt;
  • ettevõtete likvideerimise ja maksejõuetuse protsessid (juriidiline ja raamatupidamise alane tugi);
  • firmade registreerimine Euroopa Liidus, USA-S, SRÜ riikides ja Aasias;
  • firmade  asutamine maksuvabades tsoonides - offshore.