Tekstide tõlked


Tekstide tõlked

Dokumentide kvaliteetne tõlkimine kõige kiiremas korras

Meie diplomeeritud tõlkijad teevad tõlkeid Euroopa keeltesse (-st). Me oleme spetsialiseerunud juriidiliste, finants- ja raamatupidamisalaste dokumentide tõlkimisele, sealhulgas teostame kiiret ja kvaliteetset lepingute, kokkulepete, asutamis- ja kohtudokumentide, majandusaruannete, esitluste, äriettepanekute jmt tõlkimist.

Dokumentide tõlked füüsilistele isikutele koos notariaalse kinnitamisega dokumentide tõlkimine ja notariaalne kinnitamine:

·         tunnistuste tõlkimine (sünni-, abielu-, surma-)

·         diplomite, sertifikaatide, hindelehtede tõlked

·         volikirjade tõlkimine, huvide esindamise õiguste volitamiseks kõigis riigi-, kohtu-, haldus-, kohalike omavalitsuste ametiasutustes.

·         testamentide ja muude notariaalaktide tõlked.

Tõlke õigsuse kinnitamine diplomeeritud tõlgi poolt

N.B. Tõlketeenuste osutamist teostame rahvusvahelise standardi ISO 17100:2015 kohaselt.

Te võite tellida/kätte saada tõlke Teie jaoks sobival ajal:

·         telefoni teel +371 22 00 78 00, meie büroos Riias,

·         e-posti teel, 24/7

·         kasutades meie kulleri teenust kohaletoomiseks.